Velkommen‎ > ‎

Aktivitetsliste våren 2021 - øvelser og spillinger

 PrestegårdenListe oppdatert:  10.05.2021     HKi

Listen er oppsatt ut fra de begrensinger som gjelder etter oppdatering 19.02.21.

Gjenopptagelse av øvelser betinger at smittevernregler kan overholdes og at

vi har tilgang til øvingslokale. Listen vil bli oppdatert når nye retningslinjer kommer.

Dag         Dato          Kl.         Hva/Anledning

Onsdag       06.01.21       19:00        Øvelse  AVLYST

Onsdag       13.01.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       20.01.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       27.01.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       03.02.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       10.02.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       17.02.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       24.02.21        19:00        Øvelse/Årsmøte AVLYST/UTSATT

Onsdag       03.03.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       10.03.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       17.03.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       24.03.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       07.04.21        19:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       14.04.21        10:00        Øvelse AVLYST

Onsdag       21.04.21        19:00        Øvelse AVLYST

Fredag        23.04.21        18:00        St. Gerogsdag AVLYST

Onsdag       28.04.21        18:30        Øvelse/Gruppe 2 kl 20:15

Søndag       02.05.21        12:00        Solmyrås AVLYST

Onsdag       05.05.21        18:30        Øvelse/Gruppe 2 kl 20:15 AVLYST

Lørdag        08.05.21        11:00        Minnestøtta

Onsdag       12.05.21        17:00        Øvelse ute i hagen Prestegården AVLYST

Mandag       17.05.21        09:00        Nasjonaldagen, eget program AVLYST

Torsdag        20.05.21       07:30       Spilling på Hjellebrygga (forespørsel) AVLYST

NB! Nøyaktig fremmøtetid for de enkelte spillinger kan bli justert, informasjon vil da bli gitt på øvelsen og listen vil bli oppdatert.